Forsiden

Høringssvar fra Heidi Hofsødegård

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Hei

Jeg er for vaksine, men er takknemlig for at man har frihet til å velge.

Jeg er ikke for korona pass, som innebærer i verste fall frihetsberøvelse for uvaksinerte, tap av lønn, tvangsvaksinering, at uvaksinerte skal hindres samvær med andre mennesker eller til kulturelle rom, som kafeer, kino m.m.

Dette er en vaksine som er gitt på grunnlag av et hastevedtak og man aner ikke langtidkonsrkvensene av dette på sikt.

Jeg ser på et demokrati med rett til å velge. Et korona pass vil gjøre noe med demokratiet vårt og friheten til å velge, bevegelsesfriheten min.

Jeg sier nei til korona pass og det endringer i denne loven innbefatter.