Forsiden

Høringssvar fra Julie W. Bendiksen

Dato: 13.02.2022


Koronasertifikat bryter grunnloven, menneskerettighetene og Nürnbergkodeksen.

Koronasertifikat er uvitenskapelig, udemokratisk. Og det er et kontrolltiltak. Det har ingenting med helse å gjøre. Og hører ikke hjemme noen plass!!

Vi skal på ingen måte segrere samfunnet, med et kontrollpass. For det er det det er!