Forsiden

Høringssvar fra Heidi

Dato: 14.02.2022


Dette er mot FHI anbefalinger, det er lovstridig. Det har ikke noe med helse å gjøre ettersom vaksinert og vaksinefrie smitter like mye. Vaksinen er kun, og i liten grad, til hjelp for dem som har tatt den. Vi har fremdeles råderett over egen kropp, noe som er nedfelt i grunnloven. Nurnbergkoden sier også at man ikke skal påtvinges å bli med i eksperimenter. Et koronapass vil riktignok ikke tvinge i dirrekte forstand, men når man kan miste jobben, eller ikke få betalt, skolebarn ikke kan få skolegang, man nektes omgang med folk, selv egen familie og nektes å delta i samfunnet sier det seg selv av slike tiltak er tvang. Dette leder mot et tyranni som ikke har noe med helse å gjøre. Slik bruk av et koronapass som det foreslås her er helt umenneskelig, det frarøver en bestemnelse over seg selv, sletter demokratiet, fratar en menneskerettigheter og leder inn i et diktatur. Er det et slikt Norge vi skal ha?