Forsiden

Høringssvar fra Charlene Johnsen

Dato: 03.03.2022

Jeg protesterer sterkt mot høringsforslaget, da dette strider direkte mot grunnloven, menneskerettighetene og Nurnberg- koden. Respekt for individets rettigheter, og rett til selvbestemmelse over egen kropp burde være en selvfølge. Koronasertifikatet skaper et segregert samfunn, og er et frihetsberøvende kontrollsystem som ikke passer inn i det norske samfunnet.