Forsiden

Høringssvar fra Ellen

Dato: 19.02.2022

Svartype: Med merknad

Bruk av koronasertifikat vil ødelegge tilliten i samfunnet. Den høye tilliten vi har til myndighetene, lover, anbefalinger og regler er veldig verdifull. Innføring av koronapass med disse reglene vil føre til segregering, mistillit og økt konflikt.

Jeg og mine har grønne pass, men det som står i dette høringsutkastet skremmer meg. Voldsomt. Dette hører ikke hjemme i vårt demokratiske samfunn. Koronapass for barn, mulighet til å nekte arbeidstakere lønn++. Dette vil bare være ødeleggende og kommer aldri til å bli godtatt av store deler av befolkningen. Se på hva innføringen av disse reglene har medført i andre land, det har ført til en delt befolkning og mistillit, ikke lavere smittetall.

Nei til koronapass!