Forsiden

Høringssvar fra Doris Andersen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot coronapass.