Forsiden

Høringssvar fra Jens Thommesen

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette må forkastet. Jeg er skremt og forferdet at et slik potensielt maktovergrep i et angivelig fritt samfunn i det hele tatt kan foreslås.