Forsiden

Høringssvar fra Amalie

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til forlengelse av reglene om koronasertefikat.

Nei til plikt om vaksinering av barn og voksne.

Nei til at grunnloven og menneskerettigheter kan brytes.