Forsiden

Høringssvar fra Alf Andreassen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er motstander av denne type såkalte koronasertifikat og stemmer nei til dette.

Som et middel til friere å kunne reise mellom land i en pandemisk tid kunne man tenke seg et slikt middel, men når man i andre land så hvordan det raskt utviklet seg til bruk for å nekte folk adgang til offentlige arrangementer, restauranter, kino, teater osv. viser det bare hvor enkelt et slikt sertifikat kan utnytte svært privat informasjon samt diskriminere friske personer i samfunnet.

En slik plattform kan raskt fjerne det meste av det vi ser på som privat informasjon som bør og skal beskyttes. Den vil være en enkel inngang til digital informasjon som lett kan utvides til digital sentral bank id som kan kontrollere hele din identitet.

Gir vi adgang til et slikt koronasertifikat nå gir vi i samme moment adgang til alt som kan implementeres senere i en slik plattform. For ikke å snakke om muligheten for at slike plattformer kan hackes.

Hilsen

Alf Andreassen