Forsiden

Høringssvar fra Austin Daniel Ottesen

Dato: 03.03.2022

Med dette så ønsker jeg å fremme et budskap fremfor statestikk. Det har vist seg helt tydelig at med statestikk beviser man svært lite, spesielt når statestikken er "u-ren", modifisert og til og med under rapportert.

I forsøk på å holde oss til fakta; Fler enn færre av den norske befolkningen innehar to doser. Det benyttes pressmiddel for å få "alle" til å ta dose tre.

Det er svært mange færre som er villig til å ta dose tre, og myndighetene har sett en relativt stor tillitsvikt til Deres valg og påstand i for hold til nedstengelser, senskader, helsemessige bivirkninger samt økonomiske konsekvenser.

Relativt mange har fått bivirkninger, små som store. Alle i nærmeste omgangskrets har enten fått bivirkninger, nye sykdommer i tillegg til å pådra seg nettopp den sykdommen det ønskes å såkalt vaksinere mot. Til og med dødsfall innen to uker av vaksine mottatt for hjertestans.

Det er helt åpenbart at folkehelsen ikke er primær fokuset med mandater, og hvert fall ikke med pass eller segresjon. Hadde det hatt med helse å gjøre hadde myndighetene samt utførende helse instanser holdt seg til de råd som forelå helt fra start; "Kun eldre og utsatte med helsebesvær bør vaksineres."

At myndighetene og medie i forkant av massevaksineringen påsto at dette var trygt og tilstrekkelig for å beskytte de utsatte har vist seg å avvike fra realiteten. Det finnes ingen realitet å vaksinere seg ut av en epidemi. Spesielt når såkalte vaksiner har slike grave beviste og u-beviste helse konsekvenser.

De fleste som har pådratt seg de såkalte "nye" variantene innehar både to og tre doser. Desto flere som får vaksine, desto flere varianter utvikler viruset for å omgå vaksinene.

I senere histore innenfor våre levende generasjoner så begynte segregering på '30 tallet i forrige århundre. Det «begynte» med segregering. Uansett hvor mye smittevernloven endres så finnes det ingen gyldig og legal grunn til å begrunne innføring av segregeringspass. Folket tillater ikke dette. Dengang som nå finnes det ingen logisk forsvar i segregering av folkeslag, fargenyanse, egenvalgt medisinsk behandling.

Den meget bevisste strategien til forvirring av et mangfold av folket har i stor grad fungert, i første runde. En oppdiktet psykose av det norske folk. Desverre er vi nå på runde 3, med pass og segresjon opp til tema.

Det at regjeringen "tar bort alle restriksjoner" samtidig som at det publiseres høring om endringer i Smittevernloven er fantastisk søkt. Vi våkne borgere fatter at det er en videreføring av myndighetenes propaganda mot et underliggende formål.

Hvor er ærligheten. Hvor finnes transparent kommunikasjon. Hvorfor segresjon. Hva er det underliggende formålet.

Vi, folket, finner oss ikke i undertrykkelse, segresjon, løgn samt tvunget helse valg.