Forsiden

Høringssvar fra Erik Johan Tvedt

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden.