Forsiden

Høringssvar fra Hilde Theres Heggelund

Dato: 02.03.2022

Dette er brudd på menneskerettighetene og må stoppes umiddelbart!! Dette er lovbrudd.