Forsiden

Høringssvar fra JAN HARALD HANSEN

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Det er i sin helhet uakseptabelt. Per defenisjon skal en vaksine gjøre deg immun. Alt av dokumentasjon bekrefter at de injeksjonene som det her vises til ikke gir immunitet snarere tvert imot. Immunforsvaret blir betydelig svekket og kan aldri bli gjenopprettet.