Forsiden

Høringssvar fra Aina Karin Wegner Grønnestad

Dato: 02.03.2022

Jeg godtar ikke å bli frarøvet min selvbestemmelserett over egen kropp!!