Forsiden

Høringssvar fra CHRISTOFFER NÆSS

Dato: 15.02.2022

Det skulle ikke engang kommet slike høringer som ikke gjør annet enn å åpne opp for tyranni i form av tvangsmidler. Dette hører fortiden til og ikke noe for det "siviliserte" samfunn. Politiere som foreslår slike høringer der man skal lovlig gjør tvang og brudd på menneskerettigheter, bør havne i en karantene hvor de er utelatt politikk i mange år for å gi tid til refleksjon.. refleksjon på hvorfor frihet over sin egen kropp og liv er den største gaven et menneske får i dette livet og er noe som INGEN kan ta fra en.. takk for meg