Forsiden

Høringssvar fra Ingeborg Straumstein

Dato: 03.03.2022

Koronasertifikat undergraver demokratiet.

Koronasertifikatet er hverken nødvendig, nyttig eller godt. Smitteverntiltakene er opphevet uansett, de som har tatt vaksine blir også smittet, mange av de som har vært smittet kan få en runde nummer to og dermed gir ikke koronasertifikatet noen mening i å skulle kunne begrense smitte. Det koronasertifikatet derimot kan gjøre er å skape splittelse, mistenksomhet og et effektivt redskap MOT frihet. Det kan brukes som et kontrollverktøy, og dette er ikke noe vi ønsker i det Norge vi kjenner som et fritt land.

Koronasertifikatet segregerer, er uvitenskapelig, bryter med menneskerettighetene og med grunnloven.

Eksempelvis i forhold til disse paragrafene i sistnevnte:

106: "Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene".

101: "Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar".

102: "Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin".

Koronasertifikitatet er et kontrolltiltak som gjør at friheten til å ferdes i landet blir innskrenket, friheten til å møte opp i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner blir innskrenket og en del av privatlivet og helseopplysninger blir plutselig krevd til fremvisning for å kunne leve og ta valg "fritt". Noe som etter min mening på ingen måte kan kjennetegne det å leve i et fritt land.