Forsiden

Høringssvar fra Anne Bente Hagesæter

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette. Det strider mot alt hva Norge står for mtp ytringsfrihet og bevegelsesfrihet. Vi er et fritt folk der demokratiet er hellig, dette "passet" vil skape store forskjeller og segregering.