Forsiden

Høringssvar fra Kenneth Hetland

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til korona sertifikat. No må det verte slutt på å tvinge folk vaksinere seg mot sin vilje. At staten trur at dei kan overkjøre menneskerettighetene og grunnloven på denne måten, er eit demokratisk problem. At dei bortforklarer desse brudda utan å gå via domstolene, viser ein del av problemet. Når ca.90% av befolkninga allrede har vaksinert seg, viser at det heller ikkje er behov for ei sånn elektronisk overvåking. Det norske folk har vorte sterkt splittet pga måten myndighetene har uttrykt seg gjennom pandemien, og dette sertifikatet vil forsterke slik splittelse. Potensialet for misbruk fra myndighetenes side er enorm på sikt. At dei framleis insisterer på dette viser at myndighetene ikkje har noko intensjonar med å slippe taket på kontrollen på folket. Dette minner om land som ein ikkje ynskjar å samanligne seg med.

Staten skal styre på vegne av folket, IKKJE styre folket!

Hetland