Forsiden

Høringssvar fra Birgitte C Huitfeldt

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronapass.

Koronapass handler ikke om smittevern. Vi vet at vaksinerte smitter i like stor grad som uvaksinerte. Koronapass handler om sosial kontroll. Tenk på barnas femtid. Vi risikerer nå å tillate segregering, diskriminering og utestengelse av mennesker fra samfunnet vårt. Dette gjelder også barna.

Birgitte Huitfeldt