Forsiden

Høringssvar fra Harald Halvorsen

Dato: 20.02.2022

Jeg er i mot bruk av corona sertifikat /pass

Dette hysteri må stoppes. Nå.