Forsiden

Høringssvar fra Augustine R. Nygaard

Dato: 03.03.2022

Jeg støtter ikke regjeringens forslag. Selvsagt skal vi ikke sette menneskerettigheter til side eller behandle folk ulikt etter status på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom. Vi skal heller ikke tvinge noen til å vaksineres eller utføre noen form for injeksjoner eller inngrep mot noens vilje, og om noen velger det, skal de først ha fått en særdeles grundig og mangesidig informasjon om fullstendig innhold i injeksjonen og alle mulige konsekvenser, og deretter gitt sitt samtykke.
Ingen under 18 eller som ellers ikke har mulighet til selv å ta et godt overveid valg, må ta vaksine eller segmenteres. Medikament hvor ingrediensene er hemmeligstemplet i en mannsalder, og hvor konsekvensene er langt flere og mye større - og fordelene ekstremt mye mindre enn forventet og forespeilet, må straks fjernes, og på ingen måte tvinges eller hevdes gjennom propaganda på befolkningen.
Vi har jobbet hardt for å få et demokratisk samfunn som blant annet legger menneskerettigheter og ytringsfrihet til grunn.
Det skal vi fortsette med. Regjeringens forslag er helt uakseptabelt.