Forsiden

Høringssvar fra Gjermund Kvamme

Dato: 16.02.2022

Alle disse forslag er grove forbrytelser og brudd på menneskerettigheter, grovt brudd på Unescos declaration of bioetics and humanrights og Nürnberg coden som ble vedtatt etter andre verdenskrig.

Jeg og min familie vil innstendig anbefale dere om å skryte slike diktatur forslag og istede forby bruk av segrigerende vaksinepass og andre lignende former for diskriminering og forfølgelse av enkelt grupper i samfunnet.

Minner også om at ingen kan hevde at jeg fulgte bare ordre/loven til forsvar for slike forbrytelser mot menneskeheten. Hver eneste politiker står derfor strafferettslig ansvarlig om slikt bli vedtatt eller gjennomført.

Likeledes står enhver privat person, offentlig ansatt eller bedriftseier personlig strafferettslig ansvarlig om dem skulle finne på og følge slike lover å innføre bruk av diskriminerende vaksinepass eller på annen måte forsøke å påtvinge noen medisinsk behandling og/eller experimenter som denne Covid vaksineringen er!

Så kjære Regjering og Stortinget! Ta til vett og slutt å overgi Norge og det Norske folk til en fremmed makt under dekke av smitteværn!