Forsiden

Høringssvar fra Diana-Corina Bråten

Dato: 01.03.2022

Reglene om coronasertifikat i smittevernloven må ikke forlenges, de må stoppes. Menneskerettighetene krenkes ved innføring av disse reglene.