Forsiden

Høringssvar fra Daniel Koot Van Goudoever

Dato: 03.03.2022

Jeg mener at koronasertifikat er grunnlovsstridig og bryter mot retten til medisinsk frihet og de etiske og moralske normer vårt demokrati er bygget på.

Siden tiltaket ikke har noen smittevernfaglig begrunnelse, er for inngripende og medfører en rekke negative effekter, bør forslaget forkastes.

Bruk av tvang ved vaksinering er brudd på menneskerettighetene og et overgrep mot kroppslig integritet.