Forsiden

Høringssvar fra Iselin Brustrøm

Dato: 19.02.2022

Segregering, tvangsvaksinering, frata folk lønn? Dette hører ikke hjemme i et demokrati. Koronaserfikat er inngang til en dystopisk framtid der våre barn aldri vil kunne leve fritt, eller vite hva det faktisk er. Det er en inngangsport til videre kontroll av mennesker, der ingen vet hva neste punkt er som må oppfylles for å være med i samfunnet. Nei til alle former for koronapass!