Forsiden

Høringssvar fra Beate Ervik

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Verden begynner nå å se konsekvenser av en tankeløs og ukritisk politikk. En politikk som bygger på å følge de med makt og penger, uten å stille spørsmål. En politikk som sensurer all uenighet med å gjøre narr og bruke uthenging som middel. En politikk som handler om å spre frykt i befolkningen og hat til mennesker som tar frie, gjennomtenkte valg.

Denne politikken vil jeg ikke være del av! Vi har et demokrati hvor mennesker liksom skal kunne ta frie valg. Et samfunn som premierer kunnskap, fri presse og ytringsfrihet. Et samfunn hvor alle kan bestemme over egen kropp og sine egne grenser. Jeg vil ikke ha et diktatur hvor de som styrer kan bestemme hva som er til "det beste" for meg, når de egentlig velger det som er til beste for dem og deres posisjon.

Det er trist lesing som begynner å sive frem...konsekvensene av "de som vet bedre" sine valg....død, misdannelser, sykdom, lidelser...var valgene til "det beste" for dem? Hvor mye skal dokumenteres før man innrømmer sine feil, og heller vil tape ansikt enn å ha utallige menneskers triste skjebne på samvittigheten?

pfizers-egne-dokumenter-gir-et-rystende-bilde-1200-dodsfall-pa-90-dager-og-genetiske-skader/