Forsiden

Høringssvar fra Flora Voje

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.