Forsiden

Høringssvar fra Ketil Salminen

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Hei!

Dette som er tiltenkt er lite klokt for enkel individets frihet. Her legges det til rett for en kontroll som minner om diktaturer, vi ikke ønsker og sammen ligne oss med. Dette er meget uklokt fra myndighetenes side og forlenge dette til juni 2023z