Forsiden

Høringssvar fra Hasan Caner

Dato: 22.02.2022

Jeg sier Nei til høringen og ønsker den forkastes.