Forsiden

Høringssvar fra Christopher Nersten

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei!!! Jeg ønsker ikke noe koronasertifikat!!!!

Frihet til å velge selv!