Forsiden

Høringssvar fra Atle Abrahamsen

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

TVANGSVAKSINERING?

Er dere gale?

Har dere mistet ALL menneskelighet?

Dette godtar vi aldri.