Forsiden

Høringssvar fra Cecilie Fuglerud

Dato: 14.02.2022

Hei, Bruk av koronasertifikatet er IKKE medisinskfaglig begrunnet all den tid folk smitter hverandre uavhengig av vaksinasjonsstatus. Formålet med disse nye betemmelsene kan kun sees som en tilpassing av en kommende EU-forordning og å gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av koronasertifikatet når de finner dette passende. Det kommer tydelig frem at dette er samkjørt med EU og vi får nok en bekreftelse på at smittevernsstaten har erstattet retsstaten. Dette vil bli splitt og hersk og oppleves som dypt krenkende for menneskeheten av Norge. Det påtvinges folk en ny medisin som ikke er blitt testet grunndig og vites heller ikke effekten det vil ha på menneskekroppen over tid, altså bivirkninger. Når det i tillegg vises å ikke gi noen form for beskyttelse hverken for sykdom eller smitte av covid-19 kan dette kun sees som et forsøk på å frata mennesker retten på å velge over egen kropp og frarøve oss friheten til å leve i et fritt land. Dette må stoppe NÅ! Cecilie Fuglerud