Forsiden

Høringssvar fra Geir Øynes

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Til Norges Regjering.

Jeg kan under ingen omstendighet se at et koronasertifikat kan ha noen som helt betydning for smitte eller utviklet sykdom av Covid-19. Dessuten er det offesielt bekreftet at de såkalte vaksinene, som egentlig er en teknologisk injeksjon, ikke virker slik det ble lovet i starten av vaksineringsperioden. Ja det til og med har blitt uttalt av Camilla Stoltenberg at vaksinen ikke virker! Og Nakstad m.fl. har uttalt at det er mange flere syke i områder med stor vaksineandel i forhold til områder med liten vaksineringsandel.
Folk fra Legemiddelverket har uttalt at et koronasertifikat kan virke mot sin hensikt og da forstår ikke jeg hvorfor dette skal ha noen relevanse.
Koronasertifkat er ikke et slikt tiltak. Endringer i smittevernlovgivningen som hjemler tvangvaksinering, avskjed på arbeidsplassen og personkontroll av denne karakter, er ikke akseptabelt i et liberalt fritt demokrati.

Vi har i Norge hatt den innstillingen til at en slik koronainjeksjon skal være frivillig, og da skal det ikke innføres noen som helst tvang. Det innebærer at man kan ikke innføre et system av represalier for de som velger ikke å ta vaksine, en skepsis som antagelig vil stige med krav om økt antall doser.

Det er etter departementets egen vurdering klart at vaksinering ikke sikrer hverken hindring av å bli smittet eller det å smitte andre. Bivirkninger av de ulike vaksinene varierer også, og omfanget av skadelige bivirkninger vil komme først på sikt.

Dessuten er et koronasertifikat et diskrimineringsmiddel som strider mot alle diskrikmineringslover idet dette vil føre til diskriminering blant befolkningen i Norge. Er det det dere ønsker? Ja dette er et relevant spørsmål i sakens anledning!

Når det gjelder vaksineringskampanjen så ble det uttalt av mange at når vi oppnår 70-80 % vaksineringsandel så har man oppnådd flokkimunitet og da er det ikke nødvendig at flere vaksineres. Jeg har slik uttalelse på opptak fra et radiointervju og kan dokumentere hvem som sa dette i intervjuet!
Det ble også i starten av vaksineringen uttalt at bare vi fikk denne etterlengtete vaksinen så ville pandemien ta slutt. Stemte dette? Nei absolutt ikke!

Når det gjelder selve de såkalte vaksinene så er det nå frigitt dokumenter som viser en stor andel med dødsfall og genetiske skader som følge av vaksineringene. PHMPT har saksøkt amerikanske FDA for å få frigjort hemmeligstemplede dokumenter fra den farmasøytiske giganten Pfizer. FDA hadde opprinnelig bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år, men de tapte i en domstol i Texas og måtte begynne å publisere dokumentene.

Her kan man lese hva som skrives om dette:

"Pfizers egne dokumenter gir et rystende bilde: 1200 dødsfall på 90 dager og genetiske skader.
3. mars 2022.

Ei stor gruppe leger og forskere som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) har saksøkt amerikanske Food and Drug Administration (FDA) for å få frigjort hemmeligstemplede dokumenter fra den farmasøytiske giganten Pfizer. FDA hadde opprinnelig bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år, men de tapte i en domstol i Texas og måtte begynne å publisere dokumentene.
PHMPT har lagt ut alle disse dokumentene her, og den største bunken ble lagt ut 1. mars 2022.
Et av de mest rystende av disse dokumentene er dette: 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2)
Dette er ikke noen fullstendig oversikt over de dødsfallene og skadene som Pfizers «vaksine» har ført til. Det er de skadene som Pfizer sjøl hadde registrert i en kort periode.
På side 30 begynner lista over ADVERSE EVENTS OF SPECIAL INTEREST og den pågår over ni tettpakkede sider!

Aller øverst på lista står: 1p36 deletion syndrome. Hva er det?
Wikipedia skriver:
1p36 deletion syndrome is a congenital genetic disorder characterized by moderate to severe intellectual disability, delayed growth, hypotonia, seizures, limited speech ability, malformations, hearing and vision impairment, and distinct facial features. The symptoms may vary, depending on the exact location of the chromosomal deletion.
The condition is caused by a genetic deletion (loss of a segment of DNA) on the outermost band on the short arm (p) of chromosome 1. It is one of the most common deletion syndromes.
Pfizer har altså selvl registrert at «vaksinen» deres kan føre til endringer av arvstoffet på en slik måte at offeret får lammelser, misdannelser, nedsatte intellektuelle evner, skader på hørsel og syn!
Og dette giftstoffet vil politiske myndigheter tvinge alle mennesker til å få sprøytet inn i kroppen, også barn og unge, og det med de mest totalitære virkemidler som vaksinetvang og utestengelse fra samfunnet av dem som nekter å la seg injisere.

Men Pfizer kan jo prise seg lykkelige over krigen i Ukraina som driver slike nyheter vekk fra førstesidene (hvis de da noensinne hadde kommet dit uansett). Manipulerte mennesker som i to år har lest dødstall fra hele verden med lupe, er blitt så disiplinerte at de neppe vil registrere det.
I den første bunken med dokumenter som FDA måtte frigjøre kom det fram at Pfizer hadde registrert 1200 vaksinedødfall på 90 dager.

De politikerne og legene som tvinger befolkninga til å ta dette giftstoffet er medansvarlige i en forbrytelse, og vil når som helst kunne bli stilt for retten og bli dømt for det, for den saks skyld om ti år, og særlig nå som de må vite det."


Jeg oppfordrer regjeringen til å forkaste både endringene som foreligger i dokumentet samt umiddelbart implementere opphør av koronasertifikat, og arbeide etter den kunnskap vi har av viruset i dag som overhodet ikke gir grunnlag for den drastiske inngripen i borgernes liv som dette forslaget representerer.
Et koronasertifikat ikke er et verktøy for smittevern, men derimot personkontroll.

PÅ GRUNNLAG AV DETTE SÅ FRARÅDER JEG PÅ DET ALLER STERKESTE AT REGLENE IKKE ENDRES SLIK AT DET BLIR MULIGHETER TIL Å INNFØR ET SÅKALT KORONASERTIFIKAT!

Geir Øynes, Sandefjord 3/3-22.