Forsiden

Høringssvar fra Bjørn stai

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette. Forslagene som fremmes er alvorlige inngrep i privatlivets fred og hører ikke hjemme i et åpent fritt samfunn.