Forsiden

Høringssvar fra Celine Luytkis Wergeland

Dato: 18.02.2022

Jeg støtter IKKE høringsnotatet da disse endringer truer vår frihet, vårt demokrati og våre menneskerettigheter.