Forsiden

Høringssvar fra Frank Rune Haldorsen

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til korona pass. brudd på menneskerettigheter og brudd på norsk lov.