Forsiden

Høringssvar fra Daniel Langleite

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke forlengelse/ innføring av koronaserfikat. Ønsker å bo i land som praktiserer demokrati og vaksinering ved fri vilje.