Forsiden

Høringssvar fra Einar Stamnes

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

Hei!

Nei til Koronapass, fremtidige restriksjoner og tiltak helt uten medisinsk grunnlag!

Det er skremmende at små endringer i ordlyden har gitt grunnlag for å kalle dette en pandemi, smitte er ikke det samme som høy dødelighet.

På grunnlag av høy smitte og ikke høy dødelighet innføres tiltak som påvirker alle mennesker i Norge både fysisk, psykisk, mellommenneskelig og økonomisk.

Jeg har jobbet som fysioterapeut i 23 år, min oppfatning, samt til kolleger i forbundet er at det er enormt mange pasienter med psykiske utfordringer, dette gir også fysiske plager.

De er redde for fremtiden på flere måter dersom samfunnet skal segregeres og folk kontrolleres. De er bekymret for både seg selv og sine familier.

Det er helt uforståelig at det er null fokus på forebyggende tiltak for å bedre generell helse og vårt immunforsvar, i tillegg er det heller ikke fokus på riktig behandling.
Det er gode erfaringer fra andre land som gjennom forebyggende tiltak som senker faren for alvorlig sykdom og dødelighet betraktelig. I tillegg har de gitt behandling som også gir et helt annet sykdomsforløp og senker alvorlighet og død betraktelig.

Ut fra smitte og graden av sykdom, så må Korona nå likestilles med influensa, dette er en endemi ut fra alvorlighetsgrad.
Det bør være tilbud om vaksiner til de gamle, de svekkede med underliggende sykdommer, og de som er i tvil må i samråd med sin lege.

Et Koronapass/Vaksinepass har ingen hensikt med tanke på å hindre sykdom og smitte.

Hele Norge kan ikke vaksinere seg hver 6-9 mnd i uendelig tid, vi kan ikke kontrollere et virus, det muterer og går i bølger verden over hele året uansett.

Vi som mennesker kan heller ikke leve i frykt for sykdom, det ødelegger oss fysisk og mentalt, det svekker oss, vårt immunforsvar, og skaper sykdom i seg selv.
Det er i tillegg enorme "skader" på samfunnet på så mange måter, personer, bedrifter, økonomi, samliv, vold, psykiatri osv osv.

I løpet av få mnd vil antallet som ikke har tatt siste vaksine bli flere og flere. Skal dere stenge ut 1/3 av befolkningen fra normale aktiviteter og rettigheter som er for alle mennesker. Deretter 1/2 befolkningen, og etter hvert blir delen som ikke har tatt siste pålagte vaksine de som er flest.

Grunnen er at vaksinene ikke virker slik en vaksine er ment å virke. Her har også ordlyden og definisjonen på en vaksine blitt endret. Når vi ikke hindrer sykdom, ikke hindrer videre smitte, og heller ikke blir immune mot å bli syke på nytt har vaksinene mistet sin funksjon.

Vi kan ikke basere "åpenheten" i vårt samfunn gjennom et Koronapass, som igjen er basert på vaksiner som ikke virker slik de var ment å gjøre.

Dere må også hente inn forskning og resultater fra land som ligger foran oss. Gevinsten og nytteverdien må sees i sammenheng med antallet bivirkninger og skadene vaskinene forårsaker.

Land med lav dekning og minimale tiltak her mindre sykdom, innleggelser og død enn oss, hvorfor er det slik?

Det er så utrolig mye som har blitt gjort feil og gjøres feil. Det er absolutt ingen åpen, transparent og objektiv informasjon som formidles i media.
Det vil ta år å rette opp tilliten fra folket.

Nei til Koronapass!