Forsiden

Høringssvar fra Evelyn Rudi

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot dette da jeg mener dette vil føre til store splittelser i folket, økt forskjellsbehandling, økt hat og økt uønsket kontroll. Vi har sett et økt hat og splittelsen i folket de to siste årene. Hetsen mot de som av en eller annen grunn ikke vaksinerer seg, ligner stygt på hatet som manifesterte seg i forbindelse med antisemetismen i forkant av andre verdenskrig. Det er trusler, ønsker om at folk og deres familier vil bli alvorlig syke. Det er hatske uttalelser på sosiale medier, i pressen og personlige trusler på meldinger og telefon. Det foregår utestengelser og oppfordring til utestengelser både fysisk og i sosiale medier. Familier splittes, og jeg er sikker på at dette kommer til å gjøre alt mye verre for alle.