Forsiden

Høringssvar fra Industri- og Næringspartiet

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Svar fra Industri- og Næringspartiet på Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Vedlegg