Forsiden

Høringssvar fra Eirik Maanum

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Høring om utvidet bruk av koronasertifikat frist 4. mars 2022

Det er flere årsaker til at vaksinepass ikke må innføres i Norge. Foruten argumenter om de negative samfunnsstrukturelle konsekvenser dette kan medføre, bør også følgende forhold være egnet til å volde bekymring:

I skrivende stund er det registert nærmere 6000 meldinger om alvorlige bivirkninger av vaksinen, hvorav 797 av meldingene gjelder aldersgruppen 18-29. For denne aldersgruppen er ikke covid særlig farlig, og det fremstår som usolidarisk og udemokratisk å pålegge ungdom å ta en vaksine som synes å volde mer skade enn nytte. Barn og ungdom er vår fremtid, og de skal ikke behøve å sette sin helse i fare. Vaksinering er og må være frivillig, men det vil i realiteten ikke være valgfritt dersom vaksinepasset innføres.

Ettersom vaksinen ikke er laget for å redusere smitte (ref. Pfizers og Modernas egen informasjon) må det følge at vaksinasjon i større grad blir en privatsak og i mindre grad et samfunnsanliggende.