Forsiden

Høringssvar fra Camilla Størseth

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat. Dette forslaget må forkastes umiddelbart, og for all fremtid.

Vi kan ikke tillate at Grunnloven og menneskerettigheter blir satt til side av smittevernsstaten. Vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. FHI har selv uttalt at det ikke er egnet som et smittevernstiltak. Bruk av koronasertifikat utfordrer sentrale menneskerettigheter slik som retten til privatliv, bevegelses- og forsamlingsfrihet og vern mot diskriminering. Et slikt sertifikat fører til splid og polarisering i befolkningen, noe som resulterer i økt diskriminering og segregering.

Det vil føre til innskrenket individuell frihet for de som ikke kan, eller ønsker å ta vaksine. Mennesket mister retten til å ta eget valg over egen kropp. Det bryter med Nürnbergkodeksen som skal sikre at det ikke skal gjøres medisinske eksperimenter på mennesker, uten at det foreligger samtykke.

Det strider imot EUs kjerneverdier, samt menneskerettighetserklæringa fra 1948, og vil føre til at man ikke lenger har et fritt land eller demokrati.

Med innføring av koronapass legger vi grunnlaget for et samfunn basert på kontroll og utestengelse.