Forsiden

Høringssvar fra Hege Nylund

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier et klart NEI til koronasertifikat ! Det er et verktøy som ikke har noe med helse og gjøre, men kun for å kontrollere oss mennesker.
Vi, befolkningen går ikke med på en slik innføring av et pass for å bevege oss. Vi vil ha frihet over eget liv. Noe annet finner vi oss ikke i.