Forsiden

Høringssvar fra Kevin Olsen

Dato: 01.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er ikke for koronapass og mener dette vil føre til en uheldig segregering av befolkningen. Splittelse og forskjellsbehandling er ikke korrekt medisin for en verden som i dag trenger samhold og inkludering. Viser også til utallige uttalelser fra div. instanser om at et koronapass ikke har noen smittevern-effekt. Derfor er det ingen fornuftige argumentasjoner for å innføre et tiltak som hører til i nazismen.

MVH Kevin Olsen