Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Bull

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Alle mine meningsfeller har skrevet så mye viktig og bra! Jeg stiller meg bak!!

dette er uhørt!
dette VIL ALDRI GODTAES!!!