Forsiden

Høringssvar fra Anita Kargård

Dato: 21.02.2022

Jeg vil på det sterkeste protestere mot innføring av coronapass.

Et slikt pass bryter med en rekke viktige norske lover, natur retten og menneskerettighetene. Det går imot etiske retningslinjer som Nurnbergkoden.

Det vil skape et segregeringssamfunn, som vi ikke har sett siden krigen. Dette er diskriminering. Å innføre noe slikt i Norge, vil gjøre landet vårt til et medisinsk diktatur.

Og det på tross av at "vaksinene" ikke beskytter mot smitte. Derfor har passet ingen hensikt, utover kontroll.

Folk må ha retten til å kunne velge fritt hva de vil ha inn i kroppen. Å innføre tvang (som det jo blir, om man ikke kan delta i samfunnet uten x antall stikk, kan bli utsatt for frithetsberøvelse, kan miste retten til å kunne forsørge sin familie og bli utsatt for tvangsvaksinering) er simpelthen et overgrep begått av staten mot det norske folk! Folk må ha mulighet til å kunne lese - usensurert - om konsekvenser av deres valg for eller imot injeksjonene, og deretter treffe et informert valg.

Dere skaper et samfunn hvor folk kan bli frihetsberøvet, straffet og forfulgt pga sin helsetilstand, og det er bare ikke i orden!!

På toppen av dette, er de injeksjoner dere vil tvinge oss til å ta, bare nødgodkjente. De har flere bivirkninger enn alle andre vaksiner til sammen. Ingen aner langtidskonsekvensene av bruk av mRNA. Selv oppfinneren, Robert Malone, fraråder bruk av disse.

Hvor det er risiko, må det være et valg!