Forsiden

Høringssvar fra Katja Elisabeth Røen

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg støtter ikke forlengelse av de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat.

Det fremstår som helsefaglig både ubegrunnet og uforståelig hvorfor uvaksinerte skal kunne hindres deltakelse i arbeid og fritid, og tvinges til vaksinering eller utestengelse fra samfunnet?!

All vaksinering må bygge på et frivillighetsprinsipp, med god faglig begrunnet informasjon som grunnlag for egne valg.

Jeg har full respekt og tillit til at hver enkelt tar de valg som er både riktige og forsvarlige for seg selv og sine, uten behov for myndighetstvang og svært inngripende og frihetsberøvende tiltak.

M v h fullvaksinert og empatisk samfunnsmedborger