Forsiden

Høringssvar fra Gro-Anita Nilsen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette burde absolutt ikke være en sak som skal opp til en høring engang.