Forsiden

Høringssvar fra Einar Nielsen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er født et fritt menneske og ønsker å fortsette å være det. NEI TIL KORONAPASS!

Jeg er først og fremst sjokkert over at norske myndigheter ønsker å skaffe seg fullmakt til å innføre lover som vil bryte med alt hva et fritt demokrati står for. Det vil bryte med grunnloven, mennskerettigheter, friheten til å bestemme over sin egen kropp, friheten til å bevege seg fritt i sitt eget land, friheten til å jobbe og forsørge seg selv og sin familie, friheten til å gå på skole og i barnehage, osv. Dette skal da gjøres på grunnlag av en "allmennfarlig smittsom sykdom". Hva en "allmennfarlig smittsom sykdom" er, eller hvem som skal gjøre denne vurderingen spesifiseres ikke. Frem til 2022 hadde sirka 3 per 1000 registrerte smittede, med en gjennomsnitsalder på 82 år, dødd i Norge. Er dette en "allmennfarlig smittsom sykdom" som rettferdigjør at man fratar befolkningen grunnleggende mensklige rettigheter? Etter myndighetenes hode var det det, og de åpnet for at kommuner kunne ta i bruk koronapass. De har da lagt grunnlaget for hvor denne terskelen skal gå.

Et koronapass vil føre til store lidelser og splittelse i folket som vil langt på vei overgå en eventuelt "allmennfarlig smittsom sykdom" med 0,3% dødelighet (blandt registrerte smittede), med gjennomsnitsalder på 82 år.

Det jeg lurer på er hvor disse ideene kommer fra og hvorfor det er så viktig for myndigheten å få dette lovverket på plass. Jeg har en sterk følelse av at koronapass ikke har noe med å beskytte befolkningen, men handler om å kontrollere den.

Dette forslaget skulle vært forkastet og aldri vært ut på høring! Har myndighetene i Norge mistet sitt moralske og etiske kompass? Skam dere!