Forsiden

Høringssvar fra Grete Vigdis Vindal Frantzen

Dato: 16.02.2022

Meiner at dette forslaget må forkastadt  !!!!